Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete értelmében az alábbi tájékoztatást adjuk, mely 2018. 05. 25-től kötelező érvényű a magánszemélyek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Bár az adatkezelési szabályok jogi személyekre, nem természetes személyekre nem vonatkoznak, a kapcsolattartók beazonosíthatóságáról szóló rendelkezések értelmében minden partnerünk személyes adataira érvényesek.

Az adatkezelő Erdei Ingatlaniroda (székhely: 2315. Szigethalom Sétáló u. 1. adószám: 67515202-2-33) tájékoztatja, hogy adatkezelésként, üzleti célból partnerei részéről a személyes adatait tárolja telephelyén (2315. Szigethalom Sétáló u. 1) írásos és/vagy elektronikus formában. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályban meghatározott különleges adatot nem kérünk, és nem tárolunk. Valamennyi rögzített ügyfél adat kezelése előzetes, írásos hozzájárulás alapján történik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infotv.), illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) rendelkezéseivel, illetve a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzattal (a továbbiakban: Szabályzat) összhangban a személyes adatok kezelését az Erdei Ingatlaniroda kizárólag a jogosultak önkéntes, határozott, tájékozott hozzájárulása alapján végzi.

Az adatkezelés célja az üzleti ügyfelek megfelelő kiszolgálásának biztosítása, mely kizárólag az kapcsolattartók és/vagy döntéshozók fent megadott adatainak kezelésével lehetséges. Az adatkezelés célja, hogy a megbízási szerződésben lévő ingatlannal kapcsolatban – az üzleti együttműködés keretei között – elengedhetetlenül szükséges információkat tudjunk megosztani partnereinkkel, ügyfeleinkkel. Ügyfeleink szükséges adatait továbbítjuk a közreműködő ügyvédi irodák, energetikai szakértő, hitelügyintéző felé, valamint könyvelésünket végző partnerünk felé.

Az adatkezelés addig tart, amíg a jogosultak az adatok törlését írásos formában nem kérik.

A teljes Adatkezelései Szabályzat az irodánkban kifüggesztve elérhető, vagy megtekinthető a www.erdeiingatlan.hu weboldalunkon. Fenntartjuk a jogot, hogy a Szabályzatot előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsuk, melyről informáljuk az érintetteket weboldalon. Valamennyi érintett kérheti adatai törlését, módosítását, vagy az Őt érintő, tárolt adatokra vonatkozó tárolás formájának és tartalmának betekintését.

TULAJDONOSOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Az Erdei Ingatlaniroda rendszerében található ingatlanok címadatait, paramétereit, fotóit és az ingatlanhoz tartozó tulajdonos adatait az Erdei Ingatlanirodával szerződésben álló munkatársak megbízási szerződés, adatlap és fényképező segítségével személyesen rögzítik. A megbízó a megbízási szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a megbízásban szereplő ingatlan címadatait, fotóit és paramétereit, illetve a megbízó e-mail címét, telefonszámát és személyes adatait munkatársunk az Erdei Ingatlaniroda rendszerében zárt adatbázisban kezelje és a megadott adatokat az ingatlan hirdetésére, a vevők felkutatására használja. Az adatok az Erdei Ingatlaniroda rendszerében történő rögzítéséről megbízót e-mailben tájékoztatja. Megbízó írásban kérheti munkatársunktól a megbízási szerződés felmondását és az adatok törlését. Az értékesítést követően, a megbízás teljesítésével és a munkadíj megfizetésével, az adatok véglegesen törlésre kerülnek rendszerünkből. A teljesítéssel kapcsolatos vitás helyzet esetén, a probléma rendezéséig, a tulajdonos értesítése mellett, az adatok tárolásra kerülnek.

Adatkezelő neve: Erdei Ingatlaniroda

Székhely: 2315. Szigethalom Rákóczi u. 81.

E-mail: adatkezeles@erdeiingatlan.hu

Honlap: www.erdeiingatlan.hu

Adószám: 67515202-2-33

Adatvédelmi tisztviselő neve: Erdei Imre

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: +36307390398

Az Erdei Ingatlanirodával szerződésben álló munkatársak adatai:

  1. Név: Aranyos Erika

Telefonszám: +36 70 630 2525

E-mailcím: aranyos.erika@gmail.com

  1. Név: Bicski Hajnalka

Telefonszám: +36 30 701 0350

E-mailcím: hajnalka.bicski@gmail.com

  1. Név: Lénárt Edina

Telefonszám: +36 30 709 1007

E-mailcím: lenartedina81@gmail.com

  1. Név: Izsák Gáborné Katalin

E-mailcím: izsakkati@pr.hu

  1. Név: Maticsné Mária

Telefonszám: +36 70 703 7054

E-mailcím: maticsne.maria@gmail.com

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613941410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu